Data-Tor

Tor Oldervoll - eller "DataTor" på folkemunnet startet den 15. mars 1982 sin virksomhet i utleiebygget i Olderdalen.  Virksomheten besto i starten av regnskapsføring og programmering av regnskapssystemer. Utvikling av datasystemer var dengang minst like viktig som selve regnskapstjenesten, men etter hvert ble det mer og mer regnskap og økonomisk rådgivning.  

Første med datamaskin

Data-Tor var den første som kjøpte datamaskin Kåfjord, prisen var svimlende 250 000 kr.  En formidabel investering, og et stort løft for et nyetablert firma, spesielt om man sammenligner med prisen på en liter bensin som da kostet 2,63 kr. pr liter.

Data-Tor blir til DM Consult

Data-Tor var kallenavnet til Tor Oldervoll i lokalmiljøet, det ble også firmanavnet i den første tiden. Etter to år byttet selskapet navn til DM Consult - en forkortelse for Data og Merkantile Consulenter. Selv om firmanavnet Data-Tor varte i kun 2 år, hender det fortsatt at noen kaller Tor Oldervoll for Data-Tor.  Den 1.september 1999 skiftet selskapet organisasjonsform til AS.

Til lagring av data benyttet Data-Tor hele 20 store disker på 5 megabyte hver, bare det å ta backup av alle data gikk det med en hel dag. I 1989 gikk selskapet over på et pc-basert system på Dos og ytterligere 10 år senere var Windows blitt standard.  

Selskapet benytter i dag moderne webbaserte regnskapssystemer, og andre støttesystemer. Kundene har i dag tilgang til alle sine regnskapsdata fra der de måtte befinne seg. 

DM Consult i dag

Ved oppstarten var Tor og kona Karin de eneste ansatte og de som drev selskapet, men allerede samme høst ble det ansatt en ny medarbeider.  Ytterligere tre å etter var staben fordoblet siden oppstarten.  DM Consult AS flyttet i 2001 inn i eget bygg i Birtavarre sentrum hvor de holder til den dag i dag.  

Som i starten er det fremdeles menneskene som styrer maskinene - du er velkommen til å snakke med oss når det gjelder regnskap og økonomi.