Ann Helene startet å jobbe i DM Consult 01.09.2010, og har 35 års erfaring fra regnskapsbransjen. Tidligere har hun bla. vært regnskapsansvarlig for bedrifter innenfor fiskeri, bilbransjen, forskning samt investeringsselskap, og har opparbeidet seg meget god kunnskap og erfaring fra regnskap, lønn og årsoppgjør for ulike næringer.

 

Tlf. 924 56 583

ann.helene@dm-consult.no