Egen pensjonskonto

Alle som har innskuddspensjon har fått en egen pensjonskonto der alle pensjonsavtalene dine er samlet på ett sted. Vi anbefaler alle å logge seg inn på Norsk Pensjon.no hvor du får en oversikt over nåværende og tidligere pensjonsavtaler.

 

Hvis du ikke gjør noe så vil alle pensjonsavtalene samles på pensjonskontoen hos nåværende arbeidsgiver i løpet av 2021. Dette vil gi deg økt oversikt og mest sannsynlig reduserte kostnader. Hvis du ønsker å framskynde prosessen med å flytte over gammel avtale til nåværende avtale må du gå inn på pensjonsleverandøren sin side. Eventuelt så kan du reservere deg mot dette på norskpensjon.no.

 

Vi anbefaler deg også å vurdere om du har riktig spareprofil. Dette gjør du på din nåværende pensjonstilbyder sin side. Er du ung og lovende, bør du ha en mer offensiv spareprofil, dvs. større aksjeandel i forhold til rentepapirer. Ta kontakt med din pensjonstilbyder hvis du ønsker mer info. Er du usikker på hvem som er din pensjonstilbyder, så finner du også det på Norsk Pensjon sin side.

 

De fleste arbeidsgivere må ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og alle som har fylt 20 år og har en arbeidstid og lønn som tilsvarer 20% stilling har krav på å være med i ordningen. I den nye loven om innskuddspensjon så er 12 mnd. grensen for innskuddspensjon opphevet. Dvs. at du beholder oppspart pensjon selv om arbeidsforholdet er kortere enn 12 mnd.

 

NB! Ytelsespensjon (fripolise) og hybridpensjon (pensjonsbevis) blir ikke flyttet til egen pensjonskonto.

Storebrand har laget en lett forklart video ang. pensjonssparing, webinar Storebrand 16.02.2021