Lønn er et eget fagområde hvor vi har stor kunnskap og erfaring. En vanlig misforståelse blant mange arbeidstakere er at feriepengene er skattefrie og at alle har krav på 12% feriepenger. Spør oss om lønn.

 

Det er viktig at lønna innrapporteres på riktige lønnskoder med riktig sats. Vi sørger at dine ansatte får rett lønn til rett tid.

 

 Du sender oss lønnsgrunnlaget

  • Vi avregner vi lønna
  • Vi sender lønnsslipper kryptert på e-post til de ansatte
  • Vi sender deg utbetalingslista, eller så sender vi dette til betaling via regnskapssystemet
  • Vi sender inn månedlige A-melding
  • Vi sørger for korrekt skattetrekksmelding hver termin
  • Vi sørger for et oppdatert ansatteregister
  • Vi kan administrere og anbefale OTP-ordning
  • Vi kan administrere refusjon sykepenger og permitteringer

 

Vennligst ta kontakt hvis det er noe du lurer på ang. lønn.