Lønn

Det kan for bedriftsledere være svært krevende å holde seg oppdatert på hvilke regler og satser som gjelder til enhver tid, det være seg sykelønnsordninger, tariffavtaler, pensjon og mye mer. Typiske oppgaver som korrekt lønnskjøring og innrapportering til Skatteetaten via A-meldingen, korrekt utfylte reiseregninger, oppfølging av refusjoner til NAV, forskudd, utleggstrekk m.m.