Første med datamaskin

Data-Tor var den første som kjøpte datamaskin Kåfjord, prisen var svimlende Kr. 250 000.-.  En formidabel investering og et stort løft for et nyetablert firma, spesielt om man sammenligner med prisen på en liter bensin som dengang kostet Kr. 2,63!.

Data-Tor blir til DM Consult

Data-Tor var kallenavnet til Tor Oldervoll i lokalmiljøet, det ble også firmanavnet i den første tiden. Etter to år byttet selskapet navn til DM-Consult - en forkortelse for Data og Merkantile Consulenter. Selv om firmanavnet Data-Tor varte kun i 2 år, hender det fortsatt at noen kaller Tor Oldervoll for Data-Tor.  Den 1.september 1999 skiftet selskapet organisasjonsform til AS.

Til lagring av data benyttet Data-Tor hele 20 store disker på 5 megabyte hver, bare det å ta backup av alle data gikk det med en hel dag. I 1989 gikk selskapet over på et pc-basert system på Dos og ytterligere 10 år senere var Windows blitt standard.  

Selskapet benytter i dag moderne webbaserte regnskapssystemer, og andre støttesystemer. Kundene har i dag tilgang til alle sine regnskapsdata fra der de måtte befinne seg. 

DM Consult i dag

Ved oppstarten var Tor og kona Karin de eneste ansatte og de som drev selskapet, men allerede samme høst ble det ansatt en ny medarbeider.  Ytterligere tre å etter var staben fordoblet siden oppstarten.  DM-Consult AS flyttet i 2001 inn i eget bygg i Birtavarre sentrum hvor de holder til den dag i dag.  

Som i starten er det fremdeles menneskene som styrer maskinene - du er velkommen til å snakke med oss når det gjelder regnskap og økonomi.